12 сар 6, 2017

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцоо буруу