3 сар 30, 2018

МУ-ын хөгжлийн санхүүжилтүүдийг гадаадын зээлээр шийдэх нь зөв