9 сар 26, 2017

Улс төрийн намуудыг төсвөөс санхүүжүүлэх нь зөв