Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэл

Гишүүдийн тухай

Улаанбаатарын эдийн засгийн клубын гишүүд нь улс төрчид, эдийн засагчид, судлаачид, бизнес эрхлэгчид байна.