Хандив

Эрхэм хүндэт танаа,

Мэргэжлийн өндөр түвшний, хараат бус судалгаагаар нөлөөлж хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх, ардчилсан нийгмийн үнэт зүйлүүд болох нээлттэй, тайлагнадаг, хариуцлагатай засаглал бий болгох, зах зээлд өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх нь манай эрхэм зорилго юм. Таны оруулсан хувь нэмэр нээлттэй, хариуцлагатай нийтийн засаглалыг бэхжүүлж ардчиллын үнэт зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлэх бидний хараат бус үйл хэрэгт ихээхэн дэмжлэг болох болно.

Хүндэтгэсэн,

Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

Төгрөгийн данс

Банкны нэр:                      ХААН Банк

Дансны дугаар:                 5123 050 149

Хүлээн авагч:                    Дефакто Институт Сан

 

Ам.долларын данс

Хүлээн авагч:                    Defacto Institute

Банкны нэр:                      ХААН Банк

Дансны дугаар:                  5123 050 183

Swift Code:                        AGMO MN UB

Correspondent Bank:           National Bank of Canada

 

Та гүйлгээний утга хэсэгт өөрийн овог, нэр, холбоо барих хаягаа бичнэ үү.